1. Inleiding

 

 


1. Inleiding

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden van de Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek over het verslagjaar 2017.

De beroepscommissie is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door de Raad van Bestuur van Stichting Woonkeus Stedendriehoek. De beroepscommissie behandelt beroepschriften die zijn ingediend tegen besluiten van de Regionale Urgentiecommissie Stedendriehoek en tegen besluiten die zijn genomen door woningcorporaties in het kader van het woonruimteverdeelsysteem. In haar werkzaamheden wordt de commissie ondersteund door het secretariaat van Enserve.

Met dit jaarverslag geven wij inzicht in de werkwijze, de behandeling van de beroepschriften door de beroepscommissie en de kwaliteitsbewaking.

De commissie hoopt dat dit jaarverslag de lezer voldoende inzicht biedt in het verloop en de wijze van de beroepsprocedure en de manier waarop de beroepscommissie haar verantwoordelijkheid op dit terrein vormgeeft.

Theo Bekker
Coƶrdinerend voorzitter beroepscommissie