1. Inleiding

 

 


1. Inleiding

De Regionale Urgentiecommissie Stedendriehoek beoordeelt urgentieaanvragen van woningzoekenden die met spoed een (andere) woning zoeken. Dit doet zij onder andere voor de samenwerkende corporaties in de regio Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst en Zutphen. De urgentiecommissie wordt ondersteund door het secretariaat van Enserve, specialist in woonruimteverdeling.

De urgentiecommissie ervaart het beleidskader dat in de regio Stedendriehoek wordt gehanteerd over het algemeen als duidelijk en compleet. Het spreekt voor zich dat een beleidskader ruimte geeft voor interpretatie, hetgeen noodzakelijk is om de individuele beoordeling van aanvragen te kunnen garanderen.

De urgentiecommissie heeft een goed contact met de urgentiefunctionarissen en beleidsmakers uit de regio Stedendriehoek. Dit biedt de commissie de mogelijkheid om een evaluatie van het beleid in te brengen als de zij dit nodig acht. Aangezien het urgentiebeleid per 1 januari 2017 is aangepast, mede op basis van adviezen van de urgentiecommissie, heeft de commissie geen noodzaak gezien om in het verslagjaar nadere adviezen uit te brengen over het beleidskader.

Petra Verschoor
coƶrdinerend voorzitter urgentiecommissie