1. Inleiding

 

 


1. Inleiding

In 2017 behandelde de urgentiecommissie voor het eerst aanvragen vanuit de gemeente Soest. Gaandeweg het jaar werd het beleidskader van de gemeente aangescherpt door jurisprudentie uit de genomen besluiten van de urgentiecommissie. Verschillende overleggen tussen het secretariaat van de commissie en een beleidsmedewerker vanuit de gemeente Soest droegen hier ook aan bij.

Vanuit de urgentiecommissie is actief meegedacht over het beleidskader in de gemeente Soest. Als nieuwe partij in de procedure liep zij tegen enkele zaken aan die zij bij de gemeente bespreekbaar heeft gemaakt. Het contact met de gemeente verloopt goed en de lijnen zijn kort.

De urgentiecommissie besluit op basis van de aanwezige informatie over toewijzing, aanhouding of afwijzing van een aanvraag. Vaak is er sprake van schrijnende situaties. Met de combinatie aan deskundigheid die de commissieleden meebrengt, wordt elke besluit zorgvuldig afgewogen. Op deze wijze hoopt de urgentiecommissie een zinvolle bijdrage te leveren aan de krapte op de woningmarkt.

Petra Verschoor
coördinerend voorzitter urgentiecommissie