1. SOORTEN EN AANTALLEN BEROEPSCHRIFTEN

De Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek beoordeelt beroepschriften van woningzoekenden uit de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Daar werkt een groot aantal corporaties samen onder de naam Woonkeus Stedendriehoek.

De beroepschriften die de beroepscommissie behandelt, zijn in twee categorieën te verdelen. Enerzijds beroepschriften tegen een besluit van de urgentiecommissie en anderzijds beroepschriften tegen de uitvoering van het woonruimteverdeelsysteem. In 2019 heeft de beroepscommissie in totaal 25 beroepschriften ontvangen. Daarvan waren er 21 gericht tegen een besluit van de urgentiecommissie en 4 tegen een besluit op basis van het woonruimteverdeelsysteem.

De beroepscommissie beoordeelt beroepschriften op basis van de beleidsregels die in de betreffende regio gelden. Het beleid in de regio Stedendriehoek is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst regionale woonruimteverdeling tussen de deelnemende corporaties in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst en Zutphen voor de periode 1-1-2017 tot en met 31-12-2019 (hierna: de Samenwerkingsovereenkomst).

De beroepscommissie wordt ondersteund door het secretariaat van Enserve, specialist in woonruimteverdeling.

 

1.1 BEROEPSCHRIFTEN TEGEN EEN BESLUIT VAN DE URGENTIECOMMISSIE

Tabel 1 laat zien hoeveel beroepschriften er per gemeente zijn ingediend tegen een besluit van de urgentiecommissie en welk besluit er op het beroepschrift is genomen. In 2019 werden er 21 beroepschriften ingediend die betrekking hadden op een besluit van de urgentiecommissie.

Niet bij alle beroepschriften is behandeling in een hoorzitting nodig. In sommige gevallen is de situatie zodanig duidelijk dat het besluit genomen kan worden zonder hoorzitting. In die gevallen is er sprake van een kennelijk (on)gegrond besluit. In het verslagjaar is dit 4 maal voorgekomen. Deze besluiten zijn opgenomen in tabel 1.

Uiteindelijk zijn er in het verslagjaar 17 beroepschriften behandeld in een hoorzitting.

Aantal beroepschriften tegen een besluit van de urgentiecommissie en genomen besluiten in 2019
Gemeente Aantal ingediende beroepschriften Behandeld in hoorzitting (Kennelijk) Gegrond (Kennelijk) Ongegrond
Apeldoorn 8 7 5 3
Lochem 1 1 0 1
Deventer 4 4 2 2
Voorst 1 1 0 1
Zutphen 7 4 3 4
Totaal 21 17 10 11

Tabel 1: Aantal ingediende aanvragen per gemeente