amersfoort

 

Bent u het niet eens met een besluit van de urgentiecommissie? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken opsturen. De 6 weken telt u vanaf de eerste dag nĂ¡ de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres en inschrijfnummer als woningzoekende bij Woningnet Eemvallei;

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het bezwaarschrift schrijft.

  

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Postbus 4000

3800 EA Amersfoort

U kunt ook online bezwaar maken.

 

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op de website van de gemeente Amersfoort.