viverion200 200

In beroep gaan

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de urgentiecommissie, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de directie van Viveron. U moet uw beroep binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag nĂ¡ de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

In het beroepschrift moet in ieder geval staan:

  1. uw naam, adres en inschrijfnummer als woningzoekende bij Viverion;
  2. de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
  3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;
  4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het beroepschrift schrijft.

U kunt uw schriftelijke bezwaarschrift sturen naar: 

Viverion
T.a.v de directie
Postbus 133
7240 AC  Lochem