amersfoort

 

Directe bemiddeling betekent dat een corporatie rechtstreeks een woning voor u zoekt. De corporatie zoekt een woning die zo passend mogelijk voor u is. 

 

Wie kan directe bemiddeling aanvragen? 

U kunt niet zelf directe bemiddeling aanvragen. Dit kan alleen via een verwijzer. Een verwijzer is een begeleider vanuit:

 • de instelling waar u woont;
 • de organisatie die u ondersteunt;
 • de organisatie waar u een traject volgt.

 

Dit betreft 1 van de volgende organisaties of trajecten:

 • arbeidsintegratie dak- en thuislozen;
 • cliënten die uit een zorg- of opvangvoorziening komen;
 • ex-gedetineerden/ ISD’ers (inrichting stelselmatige daders);
 • mensen met een meervoudige problematiek;
 • daders en slachtoffers van woonoverlast;
 • klanten die in een ViA-traject zitten;
 • vergunninghouders (gezin van 6 of meer personen).

 

Als uw begeleider een urgentie via directe bemiddeling voor u aanvraagt, gebeurt dit altijd in overleg met u.

 

Regels voor urgentie:

 • De corporatie zoekt een passende woning voor u. Dit kan een etagewoning of en eengezinswoning zijn;
 • In een woning met 4 kamers moet u met minimaal 2 personen wonen;
 • U mag 1 keer een aangeboden woning weigeren. Weigert u vaker, dan verliest u uw urgentie en wordt u niet meer direct bemiddeld