Uw woning is onbewoonbaar

Uw woning is onbewoonbaar geraakt. Dit komt door een calamiteit die uw woning ernstig heeft beschadigd.

Urgentie: alleen in uitzonderlijke situaties
U kunt alleen urgentie krijgen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Vul de urgentiewijzer in
De urgentiewijzer vult u zelf in. Hiermee krijgt u een idee of u kans maakt op urgentie.

Bent u zeker van uw aanvraag? Stuur dan het formulier digitaal naar ons op. De urgentiefunctionaris neemt daarna telefonisch of per e-mail contact met u op.