U wordt lastig gevallen in uw woning

Er is sprake (geweest) van zeer ernstige, direct tegen het leven gerichte mishandeling. De kans bestaat dat dit nogmaals gebeurt. Er is een relatie tussen de problematiek en de huidige woonsituatie.

Urgentie: alleen in uitzonderlijke situaties
U kunt alleen urgentie krijgen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Vul de urgentiewijzer in
De urgentiewijzer vult u zelf in. Hiermee krijgt u een idee of u kans maakt op urgentie.

Bent u zeker van uw aanvraag? Stuur dan het formulier digitaal naar ons op. De urgentiefunctionaris neemt daarna telefonisch of per e-mail contact met u op.