Urgentie: zelf aanvragen, zelf woning zoeken

Hoe vraag ik urgentie aan?
Op deze website vindt u een urgentiewijzer. Hierin beantwoordt u vragen. Hiermee krijgt u informatie over uw kans op urgentie.
Afhankelijk van uw situatie dient u documenten aan te vragen die bij de urgentieaanvraag toegevoegd moeten worden. De urgentiewijzer vertelt u welke documenten dit zijn.

Tijdens de afspraak betaalt u de leges van €65,- per pin bij de urgentiefunctionaris. Vervolgens stuurt de urgentiefunctionaris de urgentieaanvraag, samen met overige documenten, naar de Urgentiecommissie woonruimteverdeling.
De urgentiecommissie toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, zoals die in de huisvestingsverordening zijn opgenomen. Als u daaraan voldoet krijgt u urgentie.

Waarom mag ik maar één keer een woning weigeren?
Omdat u met een urgentieverklaring zelf een woning uit het aanbod kiest, gaan we er vanuit dat het een passende woning is. Omdat het mogelijk is dat de woning na het aanbod toch niet aan de verwachtingen voldoet geven we u één keer de mogelijkheid om een woning te weigeren. U heeft op basis van uw situatie een voorrangspositie ten opzichte van andere woningzoekenden. Wanneer u passende aangeboden woonruimte weigert, is het de vraag of u met spoed op zoek bent naar woonruimte. Wanneer u meer dan één keer een woonruimte weigert, komt uw urgentie te vervallen.

Na het vervallen van de urgentie kan u een half jaar geen nieuwe urgentie aanvragen, tenzij er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden. Uw situatie wordt dan opnieuw beoordeeld.

Voor welke huurwoningen kom ik in aanmerking met een urgentieverklaring?
Een urgentieverklaring geldt alleen voor etagewoningen, tenzij een ander woningtype is geïndiceerd. Als u een woning zoekt voor twee personen of meer kan u ook in aanmerking komen voor een eengezinswoning. Als u een woning zoekt voor zes personen of meer dan kan de urgentieverklaring gelden voor alle woningtypes. Echter, het woningaanbod is zeer beperkt. We raden u daarom aan om niet te wachten op bijvoorbeeld een eengezinswoning. Hiermee loopt u het risico dat uw urgentieverklaring verloopt en u niet meer met voorrang een woonruimte kan vinden.

 

Urgentie: u wordt direct bemiddeld door een corporatie


Waarom word ik direct bemiddeld?
Door de grote vraag naar woningen is de kans klein dat u een geschikte plek vindt om te gaan wonen.
Door u direct te bemiddelen kan de juiste woning/woonplek bij uw situatie gezocht worden, waardoor de kans van slagen op zelfstandig wonen groter is. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor directe bemiddeling?

Als u tot een van de volgende groepen behoort:

 • Cliënten die uitstromen uit een zorg- of opvangvoorziening.
 • Arbeidsintegratie dak- en thuislozen.
 • Ex-gedetineerden en ISD’ers (inrichting stelselmatige daders).
 • Cliënten die te maken hebben met meervoudige problematiek.
 • Cliënten die in een ViA- traject zitten.
 • Daders en slachtoffers van woonoverlast.
 • Statushouders met een gezin meer dan 6 personen.

Hoe krijg ik urgentie via directe bemiddeling?
U vraagt zelf geen urgentie aan bij de urgentiecommissie. Dat doet uw verwijzer in samenspraak met u. Het wijkteam (en het team complexe casuïstiek) krijgen een toetsende rol. Er wordt o.a. gekeken of vervolgzorg en ondersteuning nodig is en is geregeld, zodat u in staat bent zelfstandig te wonen.

Om een passende woning voor u te vinden, wordt u door de woningcorporatie aan één specifieke woning gekoppeld. U mag één wijk aangeven waar u niet wilt wonen.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde inschrijftijd als ik direct wordt bemiddeld?
Elke inschrijving bij Woningnet Eemvallei is uniek. Dit betekent wanneer u een passende woning krijgt toegewezen, dat uw opgebouwde inschrijftijd komt te vervallen. We raden u aan om u direct weer in te schrijven bij Woningnet Eemvallei.

Moet ik voor directe bemiddeling geld betalen?
Het aanvragen van urgentie kost geld. Elke woningzoekende betaalt 65 euro voor een urgentieaanvraag. Echter, er kunnen andere afspraken gemaakt zijn met uw verwijzer. Het kan dat uw organisatie de kosten op zich neemt. Voor meer informatie hierover, verwijzen we u graag naar uw verwijzer.

Hoe snel krijg ik een woning?
We proberen zowel voor de woningzoekende als voor de omgeving een goede match te maken binnen 6 maanden. Echter, we hebben te maken met beperkingen in de woningvoorraad. Het aantal woningen en de spreiding van de woningen over de stad is beperkt. Daarom kunnen we niet garanderen dat het binnen 6 maanden lukt.

Mag ik de woning weigeren?
U kunt de aangeboden woning maximaal één keer weigeren. Indien u meer dan een keer de aangeboden woning weigert, dan komt de urgentieaanvraag te vervallen. Dit betekent dat u geen voorrang meer krijgt op andere woningzoekenden.

Wat doe ik als ik echt niet in die wijk wil wonen?
Wanneer uw verwijzer de aanvraag doet voor urgentie kan u op de oplegger aangeven in welke wijk u niet wilt wonen en de reden waarom u deze wijk uitsluit. Bij het zoeken naar een passende woning wordt hier rekening mee gehouden.

Moet ik direct bemiddeld worden of kan ik er ook van afzien?
Ja dat kan. Echter dan moet u, om met voorrang aan een woning te kunnen komen, zelf urgentie aanvragen bij de urgentiecommissie.nl. Om in aanmerking te komen voor deze urgentie, wordt uw situatie getoetst op andere criteria dan voor directe bemiddeling. U kunt zelf urgentie aanvragen bij een:

 • medische indicatie
 • sociale indicatie (bijvoorbeeld dreigende dakloosheid minderjarige kinderen)
 • financiële indicatie (acute financiële problemen buiten uw schuld om)

Of als:

 • mantelzorger of ontvanger van mantelzorg
 • bijzondere functionaris
 • vergunningshouder (gezin tot 6 personen)
 • stadsvernieuwingsurgent