Wie zijn wij?

Onafhankelijk
De urgentiecommissie bestaat uit voorzitters en leden die onafhankelijk zijn. Leden mogen bijvoorbeeld niet werken bij een corporatie of gemeente waarvoor de urgentiecommissie aanvragen voor urgentie beoordeelt. Op die manier kunnen de leden zonder voorkennis besluiten nemen.

Deskundig
De voorzitters en leden nemen deel aan de urgentiecommissie vanuit een bepaalde deskundigheid. Zij weten door opleiding en ervaring veel van medische, psychosociale, volkshuisvestelijke, financiële en/of juridische zaken. Met deze combinatie van kennis en ervaring kan de urgentiecommissie aanvragen voor urgentie goed beoordelen. Zij komt elke week bij elkaar.

Deelnemen aan de urgentiecommissie
De voorzitters en leden nemen 4 jaar deel aan de urgentiecommissie. Deze periode kan eenmaal verlengd worden met nog 4 jaar. Voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen krijgen de leden en voorzitters een kleine vergoeding. Hiervoor sluiten wij aan bij het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en commissies.

De urgentiecommissie heeft een secretariaat. Dit wordt uitgevoerd door Enserve. De secretaris besluit niet mee over de aanvragen voor urgentie.

De urgentiecommissie werkt volgens de regels in een reglement. Op deze website vind je per gemeente het reglement.

Image
Arrow-up