Wanneer u een sociale huurwoning zoekt, kunt u hiervoor terecht bij een groot aantal woningcorporaties. Vaak zijn er te weinig woningen om alle woningzoekenden direct te kunnen helpen. Omdat er niet genoeg woningen zijn, is het belangrijk om de vrijkomende woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen. De regionale gemeenten en/of corporaties bepalen de regels over hoe de verdeling van woonruimte plaatsvindt. In verschillende regio's van het land gelden hiervoor verschillende regels. Het kan voorkomen dat u dringend (andere) woonruimte nodig heeft, omdat u in een woonnoodsituatie verkeert. U kunt dan via een corporatie of gemeente een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring kunt u met voorrang op andere woningzoekenden een woning zoeken. Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend.

De Urgentiecommissie Woonruimteverdeling beoordeelt urgentieaanvragen van woningzoekenden die met spoed een (andere) woning zoeken. Dit doet zij voor verschillende regio’s. De urgentiecommissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat van Enserve.

entree logo trans

 

 

Hoe werkt het?
Urgentiebeleid
Bezwaar
Documentatie

Gemeente Soest  In de gemeente Soest werken drie corporaties samen bij het verhuren van sociale huurwoningen. Dit zijn de corporaties Portaal, De Alliantie en SBBS. Deze corporaties hebben hetzelfde urgentiebeleid dat is vastgelegd door de gemeente Soest. Meer informatie vindt u op www.soest.nl/woning-huren-in-soest/woningzoekende-urgentieverklaring.

 


Hoe werkt het?

Urgentiebeleid
Bezwaar
Documentatie

woonkeus logo trans

 


Hoe werkt het?

Urgentiebeleid
Beroep
Documentatie

nijkerk

 


Hoe werkt het?

Urgentiebeleid
Bezwaar
Documentatie

 

Woongaard

 

 

 

 
Hoe werkt het?

Urgentiebeleid
Beroep
Documentatie