1. Inleiding

 

 


1. Inleiding

De urgentiecommissie werkte in het verslagjaar voor het eerst voor de gemeente Nijkerk. Er is regelmatig afstemming geweest tussen beide partijen om dit goed te laten verlopen. De urgentiecommissie geeft advies aan de gemeente Nijkerk die daarna het besluit neemt.

In het najaar van 2017 kwam de samenwerking in het teken te staan van een uitspraak van de Rechtbank. Deze uitspraak deed de gemeente Nijkerk besluiten om haar huisvestingsverordening te wijzigen. Het secretariaat van de urgentiecommissie is nauw betrokken bij dit, nog lopende, traject.

De uitspraak van de Rechtbank leidde ertoe dat de tot dusver gehanteerde toelichting op de Huisvestingsverordening niet langer gebruikt kan worden in de motivering van urgentiebesluiten. De urgentiecommissie moest haar afwegingskader aanpassen. De gemeente werkt er hard aan om de regelgeving te herstellen. Tot die tijd probeert de urgentiecommissie om zo goed mogelijk duiding te geven aan het bestaande kader.

De urgentiecommissie is tevreden over de samenwerking met de gemeente Nijkerk. Zij hoopt dit in het volgende jaar voort te zetten en gezamenlijk te komen tot een duidelijk en transparant urgentiebeleid.

Petra Verschoor
coördinerend voorzitter urgentiecommissie