1. Inleiding

 

 


1. Inleiding

Al voor het zestiende achtereenvolgende jaar heeft de urgentiecommissie aanvragen vanuit de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen behandeld. Het jaar 2017 laat een stijging zien van het totaal aantal aanvragen ten opzichte van vorig jaar. Het percentage toegekende en afgewezen aanvragen blijft al enkele jaren redelijk stabiel.

Het beleidskader bleef in het verslagjaar gelijk aan dat van vorig jaar. De urgentiecommissie heeft hierover geen bijzonderheden op te merken.

In oktober 2017 organiseerde het secretariaat van de commissie een drukbezochte bijeenkomst voor corporatiemedewerkers. Verschillende sprekers gaven hierbij een presentatie. Uit de hoge opkomst bleek dat het bespreken en toelichten van de onderwerpen rondom urgentie aan een behoefte voldeed.

Ook het afgelopen jaar is het wederom gelukt om de urgentieaanvragen op een zorgvuldige wijze en binnen de gestelde termijn te behandelen.

Petra Verschoor
coƶrdinerend voorzitter urgentiecommissie